• Home
  • Μέθοδος Fitmate

Fitmate

Το Fitmate διαθέτει μία σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία είναι θεμελιώδη για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διατροφής,  ελέγχου βάρους και μεταβολικών διαταραχών γενικότερα. Μεταβολικός Ρυθμός  Ηρεμίας (RMR – Resting Metabolic Rate)

Το Fitmate μας επιτρέπει να εκτελέσουμε το τεστ του Μεταβολικού Ρυθμού Ηρεμίας (RMR) εύκολα, γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια. Ο εξεταζόμενος ξαπλώνει ήρεμος σε ένα κρεβάτι ή κάθεται σε καρέκλα ή πολυθρόνα για 10-15 λεπτά και αναπνέει μέσα από μία μάσκα.  Το Fitmate εμφανίζει τα αποτελέσματα και σχετικά μηνύματα ελέγχου ποιότητας (διαρροή μάσκας, μη αποδεκτό μοτίβο αναπνοής κλπ). Στο τέλος του τεστ τα αποτελέσματα τυπώνονται αυτόματα από τον ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή.

Πρόγραμμα Ελέγχου Βάρους

Ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνεται η μέτρηση του βασικού μεταβολισμού είναι ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος ελέγχου βάρους με βάση τον μεταβολισμό του εξεταζόμενου. Το Fitmate περιλαμβάνει ένα ισχυρό, εύχρηστο πρόγραμμα για τον καθορισμό του ιδανικού προγράμματος απώλειας βάρους βασισμένο στην ιδανική ημερήσια θερμιδική πρόσληψη και στο επίπεδο άσκησης. Η εκτίμηση της ενεργειακής δαπάνης που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής του εξεταζόμενου είναι δυνατή μέσα από ειδικά ερωτηματολόγια και άμεσες μετρήσεις με βηματομετρητές ή καταγραφικά φυσικής δραστηριότητας.

Ανάλυση Σύστασης Σώματος

Η ανάλυση της σύστασης του σώματος είναι μία από τις πιο σημαντικές μετρήσεις για να δούμε αν μέσω της προπόνησης / άσκησης έχει μειωθεί το σωματικό λίπος και έχει αυξηθεί η άλιπη μυϊκή μάζα.
Το Fitmate προσεγγίζει την εξέταση αυτή με διαφορετικούς τρόπους:

  • Μέτρηση δερματικής πτυχής
  • Εισαγωγή δεδομένων

Δερματοπτυχή.

Το Fitmate περιλαμβάνει ένα δερματοπτυχόμετρο για την μέτρηση της δερματικής πτυχής με αλγόριθμο 3 σημείων. Απλά εισάγετε τα δεδομένα που λαμβάνετε με το δερματοπτυχόμετρο, επιβεβαιώνετε και το Fitmate υπολογίζει αυτόματα το ποσοστό σωματικού λίπους και άλιπης μάζας. Το ειδικό λογισμικό στον υπολογιστή, σας επιτρέπει να μετρήσετε την σωματική σύσταση μέσω δερματοπτυχομέτρησης 3 ή 7 σημείων.

Εισαγωγή δεδομένων.

Εάν βασίζεστε σε άλλες συσκευές για την σωματική σύσταση (π.χ. ΒΙΑ ή DEXA) μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία της μέτρησης στο πλαίσιο διαλόγου του Fitmate. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και να δίνετε στους πελάτες σας μία ολοκληρωμένη αναφορά (report).

Καταγραφή Τρόπου Ζωής και Φυσικής Δραστηριότητας

To Fitmate περιλαμβάνει συγκεκριμένα εργαλεία για να βοηθήσει τους επαγγελματίες που αξιολογούν την καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας των πελατών τους. Η καθιστική ζωή και το μεταβολικό σύνδρομο είναι κάποιες από τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η καταγραφή αυτή.  Με το Fitmate μπορείτε να εκτιμήσετε την ημερήσια ενεργειακή δαπάνη με την χρήση διαφορετικών αλγορίθμων. Στο πακέτο του Fitmate συμπεριλαμβάνεται και ένας βηματομετρητής. Το λογισμικό του Fitmate μετατρέπει τα βήματα ανά ημέρα σε ενεργειακή κατανάλωση (kcals/ημέρα).

Εφαρμογές

Καρδιοαναπνευστική Αντοχή (Cardio Respiratory Fitness – CRF)

Η CRF είναι η πιο σημαντική παράμετρος για την συνολική αξιολόγηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. Το Fitmate σας επιτρέπει να μετράτε την CRF με τις παρακάτω μεθόδους:

V02max - μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (μέγιστη προσπάθεια)

Το τεστ αυτό απαιτεί την παρουσία γιατρού και την διαθεσιμότητα εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών πρώτης ανάγκης όπως προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι και κανονισμοί. Ο εξεταζόμενος κάνει μία προοδευτικά αυξανόμενη προσπάθεια στο εργοποδήλατο ή στο δαπεδοεργόμετρο ενώ παράλληλα μετριέται η πρόσληψη οξυγόνου, αναπνευστικές παράμετροι και ο καρδιακός ρυθμός μέχρι εξάντλησης. Η μέγιστη τιμή της πρόσληψης οξυγόνου (V02max) κατά την άσκηση (V02max, ml/Kg/min) αποτελεί την ένδειξη της καρδιοαναπνευστικής αντοχής (CRF).

Sub-max V02 (υπομέγιστη προσπάθεια)

Ο εξεταζόμενος κάνει μία προοδευτικά αυξανόμενη προσπάθεια στο εργοποδήλατο ή στο δαπεδοεργόμετρο ενώ παράλληλα μετριέται η πρόσληψη οξυγόνου, αναπνευστικές παράμετροι και ο καρδιακός ρυθμός μέχρι την ασφαλή τιμή του 80% της μέγιστης εκτιμώμενης καρδιακής συχνότητας. (HRmax predicted). Η VO2max υπολογίζεται στην συνέχεια με την μέθοδο της προέκτασης για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων για τον εξεταζόμενο.

V02max (Υπαίθριες μετρήσεις)

To Fitmate διαθέτει διάφορους αλγόριθμους για την εκτίμηση της Καρδιοαναπνευστικής Αντοχής (V02max) από τα αποτελέσματα μετρήσεων που γίνονται εκτός εργαστηρίου: 12 minutes run Cooper test” Rockport 1 mile test κλπ

Θερμιδική κατανάλωση κατά την άσκηση

Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουν τα μέλη του γυμναστηρίου είναι: πόσες θερμίδες καίω όταν γυμνάζομαι; Με το Fitmate  είναι τώρα δυνατό να μετράτε πολύ εύκολα το σύνολο των θερμίδων που καταναλώνονται κατά την διάρκεια οποιασδήποτε φυσικής δραστηριότητας συμβατής με την χρήση μάσκας προσώπου (βάδισμα, άρση βαρών κλπ).

Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης

Εκτός από το RMR και το VO2max, το Fitmate διαθέτει και μια σειρά από τυποποιημένα τεστ για να σας βοηθήσει να φτιάξετε μία εκτενή αναφορά  που θα αντιπροσωπεύει την συνολική φυσική κατάσταση του εξεταζόμενου.

Ανθρωπομετρικά: (ΒΜΙ, περιφέρειες σώματος, αναλογία μέσης - γοφών)
Καρδιαγγειακά: (Καρδιακός ρυθμός ηρεμίας, αρτηριακή πίεση ηρεμίας)
Σύσταση Σώματος: Στοιχεία απο δερματοπτυχόμετρο, ΒΙΑ ή DEXA
Μυϊκή Δύναμη: Δύναμη (1-RM στήθος, πόδια) και αντοχή (curl-ups, sit-ups)
Ευλυγισία:  YMCA Sit & Reach Test

Κάθε μία από τις παραπάνω μετρήσεις συγκρίνεται με τις φυσιολογικές τιμές και ταξινομείται σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα (πολύ χαμηλά, χαμηλά, μέτρια, καλά, πολύ καλά, άριστα)